Cookiebeleid (EU)

Dit Cookiebeleid is ontwikkeld door Pollet Water Group (hierna: “PWG”, “We”, “ons”) voor de website https://visionwater.eu (hierna in het algemeen genoemd: “Website”).

PWG is gevestigd te Textielstraat 13, 8790 Waregem en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 832.152.409.

PWG treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving en vanuit deze hoedanigheid willen we je informeren over de verwerking van persoonsgegevens via cookies. U kan uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door of als gevolg van ons gebruik van cookies of sociale media plug-ins richten tot onze privacy verantwoordelijke op privacy@boekan.be.

Het Cookiebeleid van PWG wordt van tijd tot tijd gewijzigd, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen aan ons aanbod van producten/diensten, die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Alle wijzigingen aan dit Cookiebeleid en de meest recente versie zullen we op onze Website publiceren.

Andere technologieën

Onder ’cookies’ worden ook soortgelijke technologieën verstaan die bepaalde persoonsgegevens verwerken en die we gebruiken op onze website. Hier hoort onder andere het gebruik van reCAPTCHA bij waarbij er lokale opslag gebruikt wordt.

reCAPTCHA

PWG maakt gebruik van Google (invisible) reCAPTCHA om te garanderen dat ingevulde gegevens en verstuurde berichten werden ingevoerd/verstuurd door personen en niet door robots. Automatisch aangemaakte berichten worden geweerd van onze Website.

JavaScript

Vandaag gebruiken bijna alle webpagina’s JavaScript, een standaard-programmeertaal in je webbrowser die wordt gebruikt om specifieke functies mogelijk te maken zoals interactieve kaarten, animaties op een pagina, opladen van bestanden,… Als je JavaScript uitgeschakeld hebt in je browser, dan kan zowel de inhoud als de functionaliteit van de webpagina beperkt of niet beschikbaar zijn.

Bekijk de instructies over hoe je JavaScript kan activeren in de vijf meest gebruikte webbrowsers: https://enable-javascript.com/nl/

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken we aan de hand van cookies?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens via de vermelde cookies zoals je IP-adres, het type en de taal van je browser, de browsersoftware, het type en het merk van de apparatuur die je gebruikt tijdens de verbinding met onze Websites en apps, de tijd van je websitebezoek en het webadres van waaruit je onze Website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze Websites onderneemt.

Doeleinde en rechtmatigheidsgrond

PWG gebruikt niet-functionele cookies om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker.
Iedere cookie heeft een bepaald doeleinde voor de verwerking.

We verwerken bovenvermelde persoonsgegevens met je toestemming die je geeft bij het aanvaarden van niet-functionele cookies middels de cookiebanner bij een eerste bezoek aan de Website.

Toestemming intrekken en het verwijderen van cookies

Je kan te allen tijde je toestemming intrekken voor alle niet-functionele cookies of een deel ervan via de zwarte button links onderaan de Website.

Als je wil weten welke cookies op je toestel geplaatst zijn of als je die wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor de instellingen van je webbrowser gebruiken. Via de links hieronder vind je,

• Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

• Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/privacy-and-security

• Safari:
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Met wie delen we je gegevens?

We delen bepaalde informatie met Google voor het gebruik van reCAPTHA en Youtube-cookies: informatie over je toestel, locatie (op basis van IP-adres) en je gedrag op de Website.

Verwerking persoonsgegevens in een derde land

PWG doet beroep op Google als verwerker voor het verwerken van de persoonsgegevens die verzameld worden aan de hand van de cookies ‘Google Analytics’ en Google Recaptcha. De persoonsgegevens worden door Google verwerkt op servers in de Verenigde Staten. Om te verzekeren dat er een passend beschermingsniveau wordt geboden voor de verwerking van persoonsgegevens door Google, hebben we hiermee een overeenkomst afgesloten op basis van de modelovereenkomst goedgekeurd door de Europese Commissie.

Indien je meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens in een derde land, neem contact op met PWG via onderstaande contactgegevens.

Je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van jouw persoonsgegevens: het recht op informatie en inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op de beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming. Meer informatie over deze rechten kan je terugvinden in ons privacybeleid.

Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving:

Je kan met ons contact opnemen voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens of in verband met de uitoefening van je rechten via de volgende gegevens:

  • Via een brief gericht aan BOEKAN NV, Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare;
  • Via een e-mail aan: privacy@boekan.be.

Lees hier het privacy beleid